Hakukoneoptimoinnin keinot ja kriteerit

Ensimmäiseksi hakukoneoptimoinnin aloittamisessa kannattaa määritellä, mitkä ovat sivustolle sopivat avainsanat. Avainsanoilla viitataan sanoihin, joilla hakukoneiden käyttäjät etsivät tietoa aiheesta. Tavoitteena voi olla brändin näkyvyyden lisääminen, mainostulojen nostaminen tai yleisimmin vain uusien asiakkaiden hankinta.

Hyvänä sääntönä kannattaa pitää se, että avainsanoja olisi alle 5%. Muussa tapauksessa hakukoneet voivat luokitella sivuton ylioptimoivan, mikä laskee sen sijoitusta tuloksissa.

Sisältö

Tärkeimpiä sivun sisällä olevia tekijöitä ovat Title-elementit. Nämä näkyvät hakutuloksissa klikattavissa olevana linkkinä. Titleen kannattaa sisältää 1-3 avainsanaa. Tärkein avainsana on hyvä sijoittaa alkuun, ja tekstistä tulee muokata luonteva, kohderyhmälle helposti luettava, eikä pelkkää sanalistaa avainsanoista.

Joissain julkaisujärjestelmissä Title tulee automaattisesti sivun tai tekstin otsikosta, eli nämä on kohdistettava myös oikeaan muotoon hakukoneita varten.

Lisää houkuttelevuutta tuo siraskrutka-sajta-v-googlevukohtainen kuvaus, missä kerrotaan esimerkiksi tarjouksesta lyhyesti. Sen tarkoitus on herättää kiinnostus sivun sisältöön. Pää- ja väliotsikot auttavat luomaan sivusta luontevan, ja niihin voi sopivasti lisätä hakukoneiden kannalta tärkeitä avainsanoja. Myös listat ovat hyvä tapa luoda selkeyttä sivuun, kunhan sisältö sopii tähän.

Sivujen käyttökokemus ja laatu vaikuttavat siihen, miten korkealle sivu luokitellaan jos sieltä löytyy käyttöä vaikeuttavia mainoksia. Jos mainosten määrä on hyvin suuri sivuston sisältöön verrattuna, sivun arvo laskee tuntuvasti. Sama koskee myös keskeneräisiä tai nopeasti hutiloituja sivuja, joiden sisältö on vähäinen.

Linkit

Mitä enemmän muilta sivuilta löytyy linkkejä tietylle sivulle, sitä paremmin se löytyy hakukoneista.

Linkkejä voi hankkia monella tapaa ja ensin kannattaa hyödyntää ne resurssit, mitä on jo käytössä. Yhteistyökumppaneilta, asiakkailta ja alihankkijoilta voi pyytää linkin lisäämistä näiden sivuille ja sponsoroimalla tapahtumaa tai yhdistystä saat taas lisää linkkejä.

Sivuille voi myös kehitellä erilaisia linkkipyydyksiä tai tarjota blogaajille ja toimittajille ilmaisia palveluita linkkien toivossa. Pelkkä määrä ei kuitenkaan tuota parhainta tulosta, vaan linkittävien sivujen on oltava myös aiheeseen liittyviä ja laadukkaita. Mitä vanhempi linkki on, sitä arvokkaammaksi se tulee – kunhan linkittävä sivu on luotettava.

Luottamuspisteitä on jaettu joillekin yrityksille ja yhdistyksille ja luottamuspisteet kulkevat näiden sivujen linkkien kautta. Mitä vähemmän linkkejä välissä on, sitä enemmän luottamuspisteitä saa.

Muuta huomioitavan arvoista

Hakumoottorit arvostavat vanhoja, toimivia sivuja. Hylätyt sivut putoavat vähitellen sijoituksessa alaspäin. Käytettävyyden helppous ja lyhyet latausajat sisältyvät hakukoneiden kriteereihin, ja kaikessa optimoinnissa on tärkeää muistaa, että tähtää optimoinnin ihmisille eikä pelkästään algoritmeille ja roboteille.

Author: admin

Share This Post On