Mitä on hakukonemarkkinointi?

Nykyaikana nettisivuja tarvitsevat niin yritykset, organisaatiot kuin yksityishenkilöt. Internetin maailman laajentuessa hetki hetkeltä on yhä vaikeampaa erottua joukosta ja saada kaivattua näkyvyyttä. Tämän, suhteellisen uuden, tietojen ja tuotteiden runsauden maailmassa on syntynyt aivan uudenlainen mainontamalli. 1990-luvun puolivälissä hitaasti alkunsa saanut hakukonemarkkinointi on nykyään yksi tärkeimmistä markkinointikeinoista modernille yritykselle.

Esimerkkejä yrityksistä, jotka vikgit varten:

Hakukonemarkkinointi, kuten markkinointi yleensäkin, on omanlaisensa taitolaji ja siihen paneutuminen sekä siinä onnistuminen vaatii runsaasti aikaa. Useilla yrityksillä ei riitä aika tai halu kokonaisen markkinointialan opetteluun, ja he päätyvät hakemaan ulkopuolista apua. Tämä ei ole enää hankalaa, sillä useat yritykset tarjoavat hakukonemarkkinoinnin palveluita.

Mitä hakukonemarkkinointiin kuuluu?

Hakukonemarkkinointi jaetaan kahteen pääryhmään, hakukone- tai hakusanaoptimointiin ja hakukone- tai hakusanamainostukseen. Hakusanaoptimoinnissa sivu tai kokonainen sivusto muutetaan hakukoneystävälliseksi, eli sen mahdollisuuksia päästä hakutulosten kärkeen lisätään. Optimointi ei itsessään maksa mitään, mutta työ on aikaa vievää ja siihen tarvitaan usein apua hakukonemarkkinoinnin ammattilaisilta. Oikein toteutettuna hakusanaoptimointi saa sivustolle runsaasti uusia käyttäjiä pitkällä tähtäimellä ja kohottaa sivun hakutulosten kärkeen. Hakukonemainonnassa taas ostetaan mainostilaa hakukoneelta.

Länsimaissa Google on ehdhqdefault (7)ottomasti suosituin hakukone, ja sen tarjoamat ostetut mainokset tuovat näkyvyyttä nopealla aikataululla. Mainoksista joutuu maksamaan, yleensä “maksu per klikkaus” -periaatteella, eli siten että aina kävijän päätyessä sivustolle mainoksen kautta Google vähentää budjettiasi. Hakukonemainonnan etuina on myös sen helppo suunnattavuus oikealle kohderyhmälle. Mainoksen esittämistä hakukoneen käyttäjille voi rajoittaa avainsanojen, kellonajan, maantieteen ja oleellisuuden mukaan. Mainokset on kuitenkin luotava tarpeeksi laadukkaiksi, jotta kävijät päättävät klikata niitä. Tässä suurena apuna on taaskin markkinointitoimistot, jotka auttavat luomaan tietylle sivulle sopivan mainoksen, tutkien ja analysoiden potentiaalisten kävijöiden ominaisuuksia.

Mitä hakukonemarkkinoinnin ammattilaiselta vaaditaan?

Alan ammattilaisten täytyy olla alan huippuja ja kehittyä jatkuvasti pysyäkseen ajan hermoilla. Parhaimmat avainsanat on tiedettävä tai pystyttävä päättelemään mille tahansa yritykselle ja sivustolle, mahdollinen asiakaskunta arvioitava ja mainokset suunnattava näille. Algoritmien ja toimintatapojen tunteminen on ehdotonta maksimaalisen optimoinnin saavuttamiseksi.

Hakukonemarkkinointi on siis tämän hetken suosituimpia mainostustapoja, ja sen täytyy kuulua kaikkien menestystä tavoittelevien yritysten ja sivujen markkinointisuunnitelmaan.

Author: admin

Share This Post On