Tyypilliset virheet uusilla tekijöillä

Sekä hakukoneoptimointi että mainonta voidaan virheellisesti sotkea toisiinsa, ja vaikka molemmissa tavoitellaan samaa lopputulosta, ovat keinot hyvin erilaiset. Turhautuneet ja malttamattomat mainostajat saattavat sortua kokeilemaan niin kutsuttuja blackhat-tekniikoita, joilla tuloksia näkyy nopeasti, mutta jotka pahimmassa tapauksessa saavat aikaan sivun poistumisen hakukoneista kokonaan.

Markkinoinnin osuus on myös syytä sisältää jo alussa markkinointibudjettiin, koska loppupeleissä tämäkin voi keventää kukkaroa hiukan.

Virheet sivuston sisällössä

Yksi pahimmista virheistä on saman tekstin toistaminen useammalla sivulla. Hakukoneet luokittelevat sivuston silloin kopioksi tai roskasivuksi. On huolehdittava, että sivuilta löytyy laadukasta ja vaihtelevaa sisältöä, mikä kuitenkin liittyy olennaisesti samaan aiheeseen. Jos sivustolla on liikaa aiheita tai liian vähän sisältöä, se tippuu nopeasti hakulistojen hännille. Tekstin on myös syytä olla laadukasta, ja avainsanoja ei tule käyttää liikaa. Avainsanakokonaisuuksille on hyvä olla omat sivunsa, jolloin tiedon etsiminen helpottuu ja sivujen laatu paranee.

Ylioptimointia on vältettävä, ja esimerkiksi avainsanojen liikakäyttö tai piilottaminen sivustolle blackhat-tyyliin on hakukoneiden säännöissä kiellettyä. Kuvissa tai Flashillä näkyvä teksti on vaikea tunnistettava hakukoneille, joten näihin sivuihin voi laittaa täsmälleen saman tekstin piilotettuna.

Suunniteltaessa sivua kannattaa jo huomioida optimointi

Sivuston suunmaxresdefault (11)nitteluvaiheessa on otettava heti huomioon hakukoneoptimointi. On virhe lykätä se viimeiseksi vaiheeksi. HTML-pohja auttaa hakukoneita lukemaan sivuja, ja esimerkiksi liian monta pdf-tiedostoa tai Flashillä tehdyt kotisivut ovat haitaksi.

Muuttuvat URL-osoitteet ovat myös miinus hakukoneille. Jotta tietoa sivustosta on mahdollista kerätä, on sallittava hakurobottien vierailu. Mobiiliversion lainalaisuudet kannattaa myös huomioida sivuston suunnittelussa. Jotta hakukoneissa näkyvyys olisi mahdollisimman optimoitua, on hyvä pitää kaikki sivut samalla domainilla: jakaminen kahteen sivustoon blogia varten heikentää molempia sivuja.

Virheitä linkkien maailmassa

Vaikka linkit tuovat suuresti arvoa sivustoille, on näiden oltava laadukkaita. Linkkien osto blackhat-tyyliin on kiellettyä ja rikkinäisistä eli toimimattomista linkeistä rangaistaan. Myös hakukoneita huijaavien tai huonolaatuisten sivujen linkit saavat hakukoneet laskemaan luottamusta sivua kohtaan.

Asiakaskunta ja sivusto on tunnettava

Lopuksi yksi tärkeimmistä hakukonemarkkinoinnin säännöistä: yritysten on tunnettava omat sivunsa ja asiakaskuntansa sekä pääteltävä tilanteeseen sopiva markkinointitapa. Keskittyminen kokonaisuuteen on paljon tuloksekkaampaa kuin pienten yksityiskohtien hiominen.

Author: admin

Share This Post On