Hakukoneoptimointi ja sen perusteet

Toinen hakukonemarkkinoinnin suosituista keinoista on hakukoneoptimointi, eli SEO (search engine optimization). Sillä pyritään nostamaan tietty yksittäinen sivusto hakukoneiden tuloslistan kärkeen ja saada hakija valitsemaan kyseinen sivu. Sivusto suunnitellaan, toteutetaan ja optimoidaan ajatellen hakukoneita ja tärkeitä avainsanoja. Hakukoneoptimointi on aikaa vievä prosessi, ja se tekee tarvittaessa systemaattisesti koko nettisivun hakukoneystävälliseksi. Tällöin sivusto on löydettävissä vaikka käytettäisiin hiukan erilaisempia hakusanoja tai niiden yhdistelmiä, eli sivu löytyy myös niin sanotuilla pitkän hännän hakulauseilla.

Suurin osa hakukoneoptimoinnista on keskittynyt Googleen, koska se on erityisesti länsimaissa suosituin hakukone ja myös kehittynein. Suomessa Googlen osuus hakukoneiden markkinoilla on yli 90%. Muut, vähemmän käytetyt hakukoneet ovat Bing ja Yahoo!, joihin pätee myös samat optimoinnin säännöt ja tavoitteet. Pelkästään Googlella on yli 200 kriteeriä sille, miten sivu luokitellaan hakutuloksiin, joten asiasta on hyvä tietää edes alkeita.

Optimoinnilla pyritään pääsemmake-money-onlineään 1 – 3 ylimmän tuloksen joukkoon, koska näitä tuloksia klikataan reilusti enemmän kuin alempia vaihtoehtoja. 10 parhaan joukkoon pääsemisen on oltava vähimmäisvaatimuksena optimointia suunniteltaessa. Hyvin harva käyttäjä, tilastojen mukaan alle 10 prosenttia, avaa hakukoneen toisen sivun ja katsoo tämän tulokset.

Parhaimman hakukoneoptimoinnin saavuttaminen vaatii huolellista työtä ja useita huomioon otettavia asioita. Eikä sijoittuminen ole kiinni ainoastaan oman sivun optimoinnista. Kilpailijoiden tekemät päivitykset omille kotisivuilleen vaikuttavat suuresti tulokseen. Myös hakukoneet muuttavat algoritmejaan säännöllisesti, ja tämä saa hakutulokset vähitellen muuttumaan.

Esimerkkeinä tärkeistä kriteereistä, joiden avulla eri hakukoneet luokittelevat sivustoja:

  • Avainsanat eli ne sanat, joilla hakukoneiden käyttäjät etsivät mahdollista tietoa optimoitavan sivun tuotteista tai tiedoista
  • Optimoitavan sivuston sisältö on oltava tarpeeksi selkeä, helppokäyttöinen ja nopea. Erilaiset listat ja säännölliset päivitykset nostavat sivun laatua ja samalla sijoittumista hakulistoilla. Avainsanoja ja sivuston aiheeseen liittyvien otsikoiden ja Title-elementtien sijoittaminen on vähintään yhtä tärkeää, jotta hakukoneet löytävät ja huomaavat sivuston
  • Linkit tuovat myös näkyvyyttä sivulle. Mitä enemmän linkityksiä sivustolle on muilta sivuilta, sitä parempi näkyvyys sillä on sijoituksissa
  • Tärkeintä optimoinnissa on tietää kohderyhmä ja sen tarpeet, jolloin sivujen saaminen hakutulosten kärkeen on enemmän kuin mahdollista.

Author: admin

Share This Post On