Hakusana- ja hakukonemainonta.

 

Hakusanamainoksilla, useimmiten “maksu per klikkaus” -mainoksilla, tarkoitetaan yleisesti hakukoneiden, kuten Googlen, Bingin ja Yahoon kuva- ja tekstimainontapalveluita. Mainokset ilmestyvät hakukoneisiin priorisoituina linkkeinä, erillisinä bannereina sivun laitaan tai kalliimmissa mainoksissa esimerkiksi hakusanalistan yläpuolelle. Näiden tavoitteena on maksimoida käyttäjälle oleellisen tiedon esiintyminen hakutulosten kärjessä ja mainostajalle potentiaalisten uusien asiakkaiden hankkiminen. Mainostamiseen sisältyy monia budjetti- ja mainostusvalintoja: käyttäjälle esitettävä mainos valitaan esimerkiksi käytetyn hakusanan ja käyttäjän sijainnin mukaan, eli mainoksen on pyrittävä täyttämään mahdollisimman tarkkaan käyttäjän tarpeet. Tämä mahdollistaa paremmin kohdistetut mainoskampanjat, jolloin oikein toteutettuna sivustojen mainokset tavoittavat varmasti oikean kohderyhmän oikeaan aikaan.

Budjetti

Hakukonemainonta on kustannustehokasta mainostusta internetissä ja alentaa aikaisempia mediakustannuksia huomattavasti. Mainoksia on erilaisia, ja niiden hintaan vaikuttaa myös kohdesivun ja mainostekstin laatu. Huono mainos joutuu maksamaan korkeampaa hintaa, kun taas saman näkyvyyden voi hyvällä mainoksella saada jopa 30% halvemmalla. Mainoksista veloitetaan esimerkiksi klikkausten perusteella. Suomessa klikkauksien hinta on keskimäärin 0,10 sentin ja 0,50 sentin välillä, vaikkakin myös kalliimpia klikkauksia löytyy aina 7 euroon asti.

Tässä on hyvänä puolena se, ettei kFotolia_64783223_Subscription_Monthly_M-1080x675oskaan maksa tyhjästä: jotta rahaa kuluu, on jonkun täytynyt käydä sivulla. Klikkauskohtainen maksu taas pakottaa mainostajat miettimään tarkasti kenen haluaa mainosta klikkaavan. Suurenkin summan voi heittää hukkaan, jos mainos on markkinoitu väärin.

Mainostuksen kokonaisbudjetti on helppo pitää kasassa ja sen suuruutta voi tarvittaessa muuttaa. Pienemmillä budjeteilla suositellaan tarkkaa kampanjointia tuottaviin kohteisiin, kun taas isommalla budjetilla voi kokeilla hiukan laajemmin uusien asiakkaiden metsästystä.

Hakukonemainonta tulee nostamaan suosiotaan jatkuvasti ja pysymään yhtenä tärkeistä nykyajan mainostustavoista. Mainonnan tulokset ovat selvästi ja tarkasti mitattavissa erilaisilla algoritmeilla, ja näiden pohjalta mahdolliset muutokset ja päivitykset mainostukseen on helppo tehdä. Tämä optimoi markkinoinnin ja luo hyvän alkutaipaleen mille tahansa sivustolle.

Suomessa suurin osa hakukonemarkkinoinnista tapahtuu Googlella, koska sen osuus hakukonemarkkinoista on noin 92%. Myös muitakin hakukoneita käytetään, ja kohderyhmä on otettava tässäkin huomioon. Hakukonemainonnan tavoitteena on lisätä myyntiä edullisella tavalla ja tuoda sopivin tieto käyttäjien saataville.

 

Author: admin

Share This Post On